Alkoholi, tupakka ja mielenterveyshäiriöt työpaikalla


Työterveyshuollon perimmäinen tarkoitus on ylläpitää työntekijöiden terveyttä ennaltaehkäisevillä toimilla. Käytännössä tämä ei toimi suomalaisten yrityksien työterveyshuolloissa, vaan siellä suurin osa resursseista kohdistetaan hoitamaan sairauksia. Suurimman osan työterveyshuoltojen hoitamista sairauksista liittyy joka suoraan tai epäsuoraan joko alkoholin liikakäytöstä, tupakoinnista tai mielenterveyshäiriöistä. Juuri näihin alueisiin pitäisi kohdistaa suurin osa ennaltaehkäisevän toiminnan resursseista.

Varsinkin alkoholin liikakäyttöön on helppo puuttua, sillä liikakäytön oireet ovat huomattavissa työpaikoilla kauan ennenkuin mitään vakavaa tapahtuu. Tutkimuksiemme mukaan ihminen joka käyttää liiallisesti alkoholia on kärsinyt ongelmasta keskimäärin 6 vuotta ennen kuin tähän on puututtu. Suuri haaste piilee siinä, että vastuuta puuttumisesta siirretään eri tahojen välillä. Esimiehien mielestä vastuu toisen ihmisen terveydentilan puuttumiseen kuuluu työterveyshuollolle. Työterveyshuollot eivät taas pysty lyhyen vastaanottokäynnin aikana huomaamaan ja puuttumaan ongelmaan.

Kaiken perustana on ajatus, että kaikki muutos lähtee ihmisestä itsestään liikkeelle. Kaikki uhkaukset, käskyt ja pakottamiset johtavat ainoastaan tilanteiden kärjistymiseen ja puheyhteyden heikkenemiseen. Tämä koskee kaikkia työpaikan ongelmia aina huonosta käyttäytymisestä vakavampiin mielenterveydellisiin ongelmiin. Kaikkein herkin aihe on kuitenkin alkoholi, minkä puheeksiottaminen vaatii erityistä osaamista ja ymmärrystä.

 

 

 

 

 

Tupakka
image-90