ESLY Consulting


Meillä on palava halu ja into auttaa ihmisiä sekä yrityksiä menestymään paremmin. Perusajatuksemme on, että ainaostaan ihminen itse voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Meillä on taustalla usean vuoden kokemus töistä lääketeollisuuden, potilasjärjestöjen, lääkärien, yrityksien ja erityisesti ihmisten kanssa. Hallitsemme ja tunnemme kaikki sidosryhmät ja tätä kautta pystymme auttamaan ihmisiä aivan eri tavalla.

Yksi ESLY Consultingin perustamisen suurimmista syistä on alkoholin liikakäytöstä aiheutuvat haitat, joista ihmiset ja yrityksestä kärsivät. Maastamme puuttuu oikea halu paneutua itse ongelmaan, vaan ratkaisuna näyttää aina olevan saatavuuden hallinta joko hinnoittelun tai markkinointikieltojen kautta. Tämä vaikuttaa vain pieneen osaan alkoholin riski- ja suurkuluttajista.

Elleivät ihmiset itse halua tai tiedä mitä hyötyjä saisi juomalla edes yhden annoksen vähemmän, ei positiivista muutosta saada aikaan. Me tulemme saamaan aikaan muutoksen, yksi ihminen ja yritys kerrallaan. Tähän me uskomme.